Photostar studio ehdot

VALOKUVIENKÄYTTÖOIKEUSEHDOT

10 SOVELTAMINEN

10.1 Nämä ehdot ovat erottamaton osa valokuvamallisopimusta. Näitä ehtoja sovelletaan Mallista otettujen valokuvien käyttöön ja käyttöoikeuden luovutukseen.
10.2 “Valokuvat” tarkoittavat valokuvamallisopimuksessa yksilöityjä, Valokuvaajan Mallista ottamia valokuvia.

11. TEKIJÄNOIKEUDET

11.1 Kaikki Valokuvien tekijänoikeudet ja tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaiset oikeudet ovat Valokuvaajalla. Valokuvaaja saa vapaasti luovuttaa näitä oikeuksia eteenpäin kokonaan tai osittain.

VALOKUVIENKÄYTTÖOIKEUS

11.2 Valokuvaajalla on Valokuviin vapaa käyttöoikeus. Valokuvaajalla on oikeus luovuttaa Valokuvien käyttöoikeus kokonaan tai osittain eteenpäin mainonta-, markkinointi-, sisällöntuotanto- tai muihin tarkoituksiin.
11.3 Malli saa teettää jäljennöksiä Valokuvista henkilökohtaisiin markkinointitarkoituksiinsa (esimerkiksi mallikansio, henkilökohtaiset internet-sivut tai muut esitteet), mutta ei saa luovuttaa näitä kuvia käytettäväksi muussa mainonnassa, markkinoinnissa, sisällöntuotannossa tai tiedottamisessa.

12 MALLIN SUOSTUMUS OMAN KUVANSAKÄYTTÖÖN MAINONNASSAJAMARKKINOINNISSA

12.1 Malli antaa suostumuksensa siihen, että Valokuvaaja saa käyttää, luovuttaa edelleen käytettäväksi tai luovuttaa edelleen välitettäväksi Valokuvia mainonta-, markkinointi-, sisällöntuotanto- ja tiedottamiskäyttöön.
12.2 Suostumus kattaa Valokuvien käytön kaikkialla maailmassa ja kaikissa mediamuodoissa.

Käyttöön ei tarvita Mallilta mitään jälkikäteistä hyväksyntää.

13 VALOKUVIEN KÄYTTÖ JA KUVAAJAN VASTUU

13.1 Valokuvaaja vastaa siitä, että hän ei käytä Mallista otettuja Valokuvia lain tai hyvän tavan vastaisiin käyttötarkoituksiin.
13.2 Valokuvaaja vastaa siitä, että luovuttaessaan Mallista otettujen Valokuvien käyttöoikeuksia eteenpäin hän vaati oikeuksien vastaanottajalta sitoumuksen siitä, että Valokuvia ei käytetä tai luovuteta käytettäväksi lain tai hyvän tavan vastaisiin käyttötarkoituksiin.

Hyvän tavan vastaiseksi käyttötarkoitukseksi katsotaan seksi-, seuralais- tai niihin verrattavien palveluiden-, tuotteiden- tai julkaisujen mainonta, markkinointi tai tiedottaminen.